Dataskyddspolicy

Diamant Unipools engagemang för skydd av personuppgifter

Att säkerställa skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är viktigt för oss. Därför hanterar och behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagbestämmelser om skydd och säkerhet för personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Registrerat kontor: Diamant Unipool, s. r. o.
  Bynina 186
  757 01 Valašské Meziříčí

E-post:
Telefon: 571 752 111
Id nr.: 25353209
Moms reg nr.: CZ25353209

Infört i handelsregistret som förs av den regionala domstolen i Ostrava, avsnitt C, fil nr 14659.

 1. Behandling av personuppgifter vid användning av webbplatser och onlineplattformar. Kategorier av behandlade personuppgifter, syftet med behandlingen och juridiska rättigheter

  Om du besöker Diamant Unipools webbplats eller onlineverktyg (officiellt kallad "webbplats") kan Diamant Unipool behandla följande personuppgifter:

  • personuppgifter som du aktivt och frivilligt lämnar via webbplatsen (t.ex. när du fyller i formuläret kostnadsberäkning, kontaktformuläret, eller om du kontaktar oss med dina frågor etc.) som innehåller ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information behandlas som en del av en begäran om detaljer, kostnad eller support
  • data som skickas automatiskt till oss via din webbläsare eller enheter, såsom IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp, hänvisningswebbplats, webbplatser som besöktes under ditt besök på vår webbplats och datumet för varje webbplatsförfrågan

  Diamant Unipool behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • tillhandahålla webbplatstjänster
  • skapa ett kommersiellt erbjudande
  • svara på dina specifika krav
  • marknadsföringsmeddelanden, med ditt tillstånd, t.ex. om mer relevant innehåll, erbjudanden och senaste nyheter om våra produkter och kampanjer som kan intressera dig
  • i den utsträckning det är absolut nödvändigt, följa tillämpliga användningsvillkor, upprätthålla Diamant Unipools juridiska anspråk eller deras skydd
 2. Behandling av personuppgifter medan du gör affärer med Diamant Unipool Kategorier av behandlade personuppgifter, syftet med behandlingen och juridiska rättigheter

  I samband med affärsrelationen mellan dig och Diamant Unipool kan Diamant Unipool behandla följande kategorier av personuppgifter för befintliga och framtida kontaktpersoner för våra kunder, leverantörer, återförsäljare och partners (sammantaget kallade "affärspartners"):

  • kontaktuppgifter, t.ex. för- och efternamn, företagsadress, företagstelefonnummer, fax och e-post
  • betalningsuppgifter, t.ex. uppgifter som är nödvändiga för att utföra betalningar och för att förhindra bedrägerier, samt annan relevant faktureringsinformation
  • annan information som vitaliserats inom ett projekt eller avtalsförhållande med Diamant Unipool eller frivilligt tillhandahålls av affärspartnern, t.ex. personuppgifter relaterade till ett avslutat erbjudande, överförda betalningar och krav
  • personuppgifter som samlats in från allmänt tillgängliga källor, från kreditvärderings- och kreditinstitut
  • om det krävs enligt lag för granskning av affärspartners: födelsedatum, ID-nummer, personliga handlingar, information om betydande och relevanta domstolsförfaranden och tvister med den givna affärspartnern

  Diamant Unipool behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • kommunikation med affärspartners om Diamant Unipools eller affärspartners produkter och tjänster, t.ex. svar på förfrågningar eller tillhandahållande av detaljer om köpta produkter
  • planering, utförande och hantering av avtalsrelationer med affärspartners, t.ex. att utföra transaktioner och beställningar av produkter eller tjänster, bearbeta betalningar, bokföra, säkra försändelser och leveranser och tillhandahålla tjänster
  • upprätthålla och skydda våra produkters säkerhet
  • säkerställa efterlevnad av rättsliga skyldigheter, myndighetskontroll och tullärenden
  • lösa tvister, genomdriva avtal och utöva eller skydda rättsliga anspråk

  Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ovanstående mål. Om inte annat anges vid insamlingen av dina personuppgifter är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter:

  • ditt uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter (artikel 6, avsnitt 1(a) i den allmänna dataskyddsförordningen)
  • behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalsförhållandet med dig (artikel 6, avsnitt 1(b) i den allmänna dataskyddsförordningen)
  • Behandling krävs annars för effektiv utförande och hantering av ömsesidig affärsrelation (artikel 6, § 1(f) i den allmänna dataskyddsförordningen)
 3. Överföring och utlämnande av personuppgifter

  Diamant Unipool har rätt att överföra personuppgifter till andra Diamant Unipool-företag och tredje part, men endast i sådana fall och i den utsträckning som är nödvändig för ovanstående ändamål. Tjänsteleverantörerna av Diamant Unipool ("behandlare"), t.ex. hosting och IT-förvaltning, agerar endast på basis av Diamant Unipools instruktioner och är kontraktuellt bundna att agera i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser om skydd av personuppgifter.

  I dessa fall vidtar Diamant Unipool alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa adekvata och lämpliga skydd för personuppgiftsskydd med hjälp av relevanta resurser.

 4. Lagringsperiod

  Om inte annat uttryckligen anges vid insamlingen av dina personuppgifter, kommer sådana uppgifter att raderas, förutsatt att deras lagring inte är nödvändig i samband med ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt bearbetades eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter om lagring som härrör från tillämpliga lagbestämmelser (t.ex. skatte- och affärsjuridik).

 5. Återkallande av samtycke

  Om du har gett ditt samtycke till att behandla vissa av dina personuppgifter till Diamant Unipool har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan, dvs att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen som ägde rum före återkallelsen av ditt tidigare givna samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte behandlingen av personuppgifter som den personuppgiftsansvarige behandlar utifrån annan laglig befogenhet än ditt givna samtycke.

 6. Rätt till åtkomst, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling

  Enligt gällande lagbestämmelser om skydd av personuppgifter har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter:

  • att fråga Diamant Unipool om personuppgifterna behandlas och i så fall har du rätt till tillgång till sådana uppgifter
  • för att korrigera felaktiga personuppgifter som behandlas av Diamant Unipool
  • att radera eller anonymisera personuppgifter som samlats in av Diamant Unipool
  • att begränsa behandlingen av dina personuppgifter av Diamant Unipool
 7. Diamant Unipool Datasekretess

  Diamant Unipool ger stöd i samband med förfrågningar, kommentarer, oro eller klagomål angående skydd av personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter relaterade till datasekretess, kontakta oss då via e-post .

Din integritet är viktig för oss

Diamant Unipool behöver ditt samtycke till användning av individuella uppgifter för att bland annat kunna visa dig information som rör dina intressen. Du ger oss ditt samtycke genom att klicka på knappen "Jag godkänner".