Lokalizacja basenu

Pod budowę basenu najlepiej wybrać część działki zabezpieczoną przed spadającymi liśćmi oraz w wystarczającej odległości od miejsc często odwiedzanych przez owady. Podłoże koniecznie powinno być z gruntu rodzimego, nie usypanego. W wypadku podłoża usypanego należy go zagęścić i wzmocnić betonową płytą fundamentową.

Ułożenie basenu

Po wykonaniu betonowego podłoża i jego zastygnięciu można przejść do umieszczenia basenu. Na idealnie wyczyszczonej powierzchni układamy sterodur ekstrudowany i osadzamy szkielet basenu. Przed umieszczeniem basenu w wykopie koniecznie jest ułożenie między wszystkie żebra na całym obwodzie basenu wodoodporną izolację cieplną, Bachel 20 mm . Podczas umieszczania basenu należy zachować ostrożność, by na nawierzchnię pod basenem nie dostała się glina, kamienie itp.

Wykop – podłoże betonowe

Wykop powinien być wykonamy zgodnie z rysunkiem technicznym oraz odpowiedni do rozmiarów basenu. Dno należy wykończyć 10 cm warstwą żwiru drenażowego. Bardzo ważne jest odwodnienie płyty za pomocą drenażu! (patrz. rys. techn.) Betonowa płyta fundamentowa musi być idealnie pozioma oraz wygładzona. Dla wzmocnienia należy ją uzbroić siatką. Jeżeli klient wybierze schody romańskie, wówczas konieczne jest wykonanie płyty betonowej również pod schody. Płyta pod schody musi znajdować na poziomie płyty przygotowanej pod basen. Płytę tę należy wykonać w wymiarach podanych na rysunku technicznym.

UZIEMIENIE

Od każdej instalacji elektrycznej wymaga się, aby była bezpieczna i chroniła nas m.in. przed porażeniem prądem elektrycznym. Bezpieczeństwo to zapewnia się na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest zastosowanie uziemień i połączeń wyrównawczych. Jeśli nie ma możliwości uzyskania skutecznej ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania, wykonuje się połączenia wyrównawcze. Stosuje się je dla zmniejszenia występujących napięć dotykowych. Instalacja połączeń wyrównawczych jest zespołem połączeń części przewodzących zaprojektowanym w celu niedopuszczenia do wystąpienia pomiędzy nimi niebezpiecznego napięcia dotykowego.

Zamieszczenie technologii filtracyjnej i przeciwprądu

Jednostkę filtracyjną staramy się umieścić jak najbliżej basenu. Mimalna odległość krawędzi komory czy urządzenia elektrycznego /pompy/ wynosi 2m, zaś maksymalna odległość filtracji od basenu to 15m. Idealnym miejscem jest piwnica, budynek gospodarczy itp. Jeśli nie mamy takiej możliwości, konieczne jest umieszczenie urządzeń filtracyjnych w pomieszczeniu technicznym z betonu lub tworzywa sztucznego. Górna krawędź szybu musi znajdować się co najmniej w wysokości 10 cm nad poziomem terenu wokół, w ten sposób zapobiega się wniknięciu wody powierzchniowej przez górną krawędź komory. Aby uniknąć uszkodzeń i deformacji pomieszczenia technicznego (komory) na skutek ciśnienia ziemi lub wody, należy go uzbroić stalą żebrowaną i obetonować. Podczas obetonowywania konieczne jest, aby pomieszczenie było wewnątrz wzdłuż i w poprzek wsparte drewnianymi belkami wzmacniającymi. Bardzo ważne jest, aby pod pomieszczeniem technicznym znajdował się również drenaż.

Żeby zapobiec uszkodzeniu i deformacji tuby ciśnieniem ziemi lub ciśnieniem wody, trzeba tubę wzmocnić żebrowaniem ze stali i obetonować. Podczas obetonowania trzeba pamiętać, żeby tuba była z zewnątrz poprzecznie i podłużnie usztywniona drewnianymi wzmocnieniami. Bardzo ważne jest również, żeby pod tubą było drenażowe odprowadzenie, żeby nie powstało ciśnienie wody gruntowej.

Instrukcje budowlane

Omurowanie basenu za pomocą bloczków betonowych

  • bezpośrednio przy żebrach obmurujemy basen na całym obwodzie trzemi rzędami pustaków szałunkowych 500x200x220cm. Przez pustaki przewleczemy zbrojeniową stal żebrowaną o średn. 6-8 mm. Pustaki zalejemy betonem. Do miękkiego betonu włożymy następną stal zbrojeniową dla późniejszego domurowania następnych rzędów. Przestrzeń między polistyrenem i pustakiem wypełnimy betonem!
  • do każdego drugiego pionowego wzmocnienia plastikowego (plus minus w połowie wysokości) wywiercimy otwór o średnicy 15mm w takiej wysokości żebra, żeby przeciśnięty drut zbrojeniowy wychodził między pustaki. Przez te otwory przeciskamy na połowę zbrojeniową stal żebrowaną o śred. 6-8 mm i długości 60 cm i przeginamy ją w kierunku poprzecznym od basenu. Stal tę betonujemy między szczelinami pustaków.
  • w połowie poprzecznych wzmocnień wiercimy na całym obwodzie otwory o średnicy 15 mm. Przeciskamy zbrojeniową stal żebrowaną o śred. 6-8 mm i długości 60 cm i przegninamy w kierunku poprzecznym.
  • na całym obwodzie basen zwiążemy zbrojeniowym drutem ze stali żebrowanej o średnicy 6-8 mm, który przewlekamy pionowymi oraz poprzecznymi drutami zbrojeniowymi i wytworzymy wokół całego basenu kołnierz betonowy plus minus 30 x 30 cm. Owy kołnierz betonowy służy jako beton podkładowy do układania płytek nawierzchni.

Stopniowe betonowanie ścian basenu

Wykonanie podkładu jest takie samo jak u war. l. Po obwodzie będą zrobione dziury, żeby zahaczyć stale wzmacniające. (odległość dziury ok. 1 m). Blisko żeber po obwodzie basenu zasuniemy do wykonanych w betonie dziur stal wzmocnioną o średnicy 6-8 mm razem z włożoną siecią kari 100x100 x 6 mm i między polistyrenem, i przesłonę/ewentualnie ścianę wyrąbiska/ wlejemy lekko wilgotny beton do wysokości około 30 cm. Jednocześnie dbamy o to, żeby powierzchnia wody w basenie była zawsze o 20 cm wyżej od obecnego obetonowania. Do miękkiego betonu włożymy następnie stal wzmacniającą i po stwardnieniu dobetonujemy basen do potrzebnej wysokości 30 cm. Zakotwiczenie plastikowych żeber pionowych i poprzecznych stalą wzmacniającą jest takie samo jak podczas murowania taflą betonową.

Podczas betonowania należy zachować ostrożność na ciśnienie betonu, żeby nie sprawiało deformacji ścian basenu. Uwaga: postępując w ten sposób, trzeba basen do wyrąbiska pokładać na deskę betonową dźwigiem.

Zasady do obu wariantów rozwiązania budowlanego: Pochłaniacz zanieczyszczeń/skimmer/obłożymy po obwodzie polistyrenem o grubości 1-2cm. Skimmer i połączony rurociąg muszą mieć możliwość rozszerzania się.

System rurociągów podsypiemy i zasypiemy piaskiem. Rurociągi położymy dowolnie tak, żeby osiadanie ziemi nie wyrwało spajanych złączy lub nie zdeformowało rurociągu. Poskładanie basenu z wozu i ułożenie ciała basenu na przygotowanym betonowym miejscu zapewnia i całkowicie odpowiada odbiorca za koordynację technika firmy.

Utrzymywanie basenu

Okablowanie

Okablowanie zapewnia technik montażu organizacji lub pracownik spełniający wszystkie kwalifikację i uprawnienia. Podczas instalacji trzeba respektować podane normy PN-IEC 60364-7-702, „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Baseny pływackie i inne.

  • Baseny z technologią podstawową– basen wyposażony w filtrację (ewentualnie oświetlenie i przeciwprąd) okablowanie u tak zamieszczonego basenu jest możliwe przeprowadzać według wyżej przedstawionych założeń własnej firmy dostawczej
  • Basen z ogrzewaniem (ewentualnie uzdatnieniem wody basenowej, osuszaczem itp.) okablowanie u tak osadzonych basenów proponujemy w związku z wysokimi wymaganiami rozwiązywać z ekspertem, a to: montowanie elektryczne, rewizja, serwis p. Prostak 692 876 090. Uwaga: w przypadku montowania takim sposobem trzeba kontaktować p. Prostak 692 876 090 przed naciągnięciem kabli.
Całe okablowanie trzeba zamieścić w ochraniaczu.

Brzeg basenu (zob. wykresy)

  • jeżeli będzie basen zakończony oblamowaniem i wokół basenu będzie bruk, wianek betonowy zakończymy tak, żeby wybrany bruk według wysokości przylegał dokładnie pod oblamowanie. (zob. wykres)
  • jeżeli basen będzie zakończony kołnierzem betonowym, zakończymy wianek betonowy w płaszczyźnie z górną krawędzią basenu. Dziób kołnierza wysuniemy w przybliżeniu 5 mm od ściany basenu i przylepimy klejem do bruku. Fugujemy szczeliwem silikonowym. /zob. wykres/. Na betonowe brzegi basenu zastosujemy środek Repesil (odpycha wodę i zanieczyszczenia). Środek nigdy nie nakładamy szczoteczką, tylko rozpryskujemy.

Uzdatnienie wody

Do spokojnego kąpania i korzystania z basenu, nie wystarczy wyłącznie basen, ale również należy się troszczyć o wodę w basenie. Dlatego nasza spółka chętnie Wam zaproponuje następne potrzebne akcesoria, które mogą Państwu pomóc utrzymywać wodę basenową krystalicznie czysta, ale również higienicznie nieszkodliwą i bez bakterii. Użycie poszczególnych kategorii chemikaliów i testerów do ich ewaluacji.

Zazimowanie basenu

Jeżeli zdecydujemy się do przezimowania basenu to w każdym razie musi on być napełniony wodą. Wodę odprowadzamy 20 cm pod zbieracz zanieczyszczeń (skimmer), a napływowe dysze zamkniemy nakrętkami. Otworzymy zawory rurociągu i odkręcimy śruby, otworzymy zawory spustowe na pompie, filtrze, podgrzewaczu itp. Ze skimmera należy (jeżeli nie ma filtracji w nachyleniu i woda nie odcieka siłą grawitacji) wyssać wodę. Demontować drabinę, przeprowadzić kurację wody za pomocą chemikaliów, basen i skimmer zabezpieczyć tubusami i basen pokryć folią.

Zostawcie przygotowanie basenu do sezonu fachowcom.

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Diamant Unipool potrzebuje Państwa zgody na wykorzystanie danych indywidualnych w celu wyświetlania Państwu informacji związanych m.in. z Państwa zainteresowaniami. Zgodę wyrażają Państwo klikając na przycisk "Zgadzam się na wykorzystanie wszystkich plików cookie".