Projekt "INNOWACJA W PRODUKCJI BASENÓW ZE STALI NIERDZEWNYCH PRZEZ DIAMANT UNIPOOL S.R.O." jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Istotą projektu jest wprowadzenie do produkcji nowych technologii produkcyjnych (procesy innowacyjne) przeznaczonych do produkcji całkowicie nowego produktu basenów ze stali nierdzewnej (produkt innowacyjny), który wprowadzi nowy produkt na rynki UE.

Projekt „wsparcie eksportu firmy DIAMANT UNIPOOL II“

W ramach programu Marketing – Wyzwanie I, Programu operacyjnego Przedsiębiorczość i innowacja dla konkurencyjności nasza spółka realizuje projekt „Wsparcie eksportu firmy DIAMANT UNIPOOL II“, który współfinansuje Unia Europejska.

Podstawą realizowanego projektu „Wsparcie eksportu firmy DIAMANT UNIPOOL II” jest wsparcie uczestnictwa firmy DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o. na zagranicznych targach w Niemczech i Austrii. Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie eksportu w państwach Europy Wschodniej z ukierunkowaniem na państwa mówiące w języku niemieckim. Realizacja projektu przyczyni się do następnego szerzenia świadomości o firmie i jej sortymencie w zakresie techniki basenowej oraz umacnianie prestiżu i reputacji.

Projekt „wsparcie eksportu firmy DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o. III”

W ramach programu Marketing – Wyzwanie II, Programu operacyjnego Przedsiębiorczość i innowacja dla konkurencyjności nasza spółka realizuje projekt Wsparcie eksportu firmy DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o. III, który współfinansuje Unia Europejska.

Podstawą realizowanego projektu Wsparcie eksportu firmy DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o. III jest wspieranie rozwoju eksportu firmy DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o. za pomocą uczestnictwa na zagranicznych targach w Austrii, Niemczech, Polsce i na Słowacji. Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie eksportu w państwach europejskich oraz skoncentrowanie się na takich państwach jak Austria, Niemcy, ale również Polska i Słowacja, gdzie firma umocni swoją pozycję, prestiż i reputację. Realizacja projektu przyczyni się do dalszego rozszerzenia świadomości o firmie i jej sortymencie w zakresie techniki basenowej i pomoże w propagacji nowości z 2016 roku (aluminiowe zadaszenia i pergole).

Projekt "Wprowadzenie nowej technologii produkcji do produkcji innowacyjnych pokryć dachowych"

W ramach projektu Innowacja - Innowacja - Wyzwanie III, Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności, nasza firma realizuje projekt "Wdrożenie nowej technologii produkcji do produkcji innowacyjnych pokryć dachowych", współfinansowany przez Unię Europejską.

Tematem projektu "Wprowadzenie nowej technologii produkcji do produkcji innowacyjnych pokryć dachowych" jest nabycie nowych technologii produkcyjnych, które umożliwią wydajną produkcję innowacyjnego produktu, który umożliwi bardziej wydajną i szybszą produkcję innowacyjnych produktów. Głównym celem jest wprowadzenie innowacyjnego produktu i innowacyjnego procesu do rutynowej działalności firmy i wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Projekt "Rewitalizacja rozwoju terenów poprzemysłowych DIAMANT UNIPOOL s.r.o."

W ramach programu Real Estate - Challenge II, Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności, nasza firma realizuje projekt "Rewitalizacja rozwoju terenów poprzemysłowych DIAMANT UNIPOOL s.r.o.", współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedmiotem projektu "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na potrzeby rozwoju DIAMANT UNIPOOL s.r.o." jest rewitalizacja obszaru określanego jako brownfield, co przyczyni się do podniesienia jakości i użyteczności istniejącego obszaru do prowadzenia głównej działalności. Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie użyteczności infrastruktury biznesowej, w tym wykorzystanie "brownfield" do rozwoju produkcji i poprawy zaplecza dla pracowników.

Projekt "Wzmocnienie eksportu DIAMANT UNIPOOL s.r.o."

W ramach programu Marketing - Wyzwanie III, Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności, nasza firma realizuje projekt "Wzmacnianie eksportu DIAMANT UNIPOOL s.r.o.", współfinansowany przez Unię Europejską.

Istotą projektu "Wzmocnienie eksportu DIAMANT UNIPOOL s.r.o." jest wsparcie firmy DIAMANT UNIPOL s.r.o. na rynkach zagranicznych głównie w Niemczech, Austrii, Polsce i na Słowacji. Głównym celem projektu jest wsparcie eksportu do krajów europejskich, z naciskiem na kraje Austrii, Niemiec, Polski i Słowacji, gdzie umocnią swoją pozycję, prestiż i reputację w tych krajach.

Projekt "Redukcja efektywności energetycznej budynku A na działce 775/4, Valašské Meziříčí - Podlesí"

W ramach Programu Oszczędności Energii - Wyzwanie III, Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności, nasza firma realizuje projekt "Redukcja charakterystyki energetycznej budynku A na działce 775/4, Valašské Meziříčí - Podlesí" współfinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu "Zmniejszenie energochłonności budynku A na działce 775/4, Valašské Meziříčí - Podlesí" jest poprawa właściwości termicznych i technicznych obszaru w miejscowości Valašské Meziříčí oraz wymiana okien i drzwi, izolacja termiczna okładziny, podłogi, dachu i sufitu, i wymiana systemu oświetlenia. Ta regulacja zmniejsza energochłonność tego obiektu, a tym samym oszczędza energię, która jest głównym celem projektu.

Projekt "Redukcja efektywności energetycznej budynku E na działce 775/9, Valašské Meziříčí - Podlesí"

W ramach Programu Oszczędności Energii - Wyzwanie III, Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności, nasza firma realizuje projekt "Redukcja efektywności energetycznej budynku E na działce 775/9, Valašské Meziříčí - Podlesí", współfinansowany przez Unię Europejską.

Celem projektu "Redukcja efektywności energetycznej budynku E na działce 775/9, Valašské Meziříčí - Podlesí" jest poprawa właściwości termicznych i technicznych obszaru w miejscowości Valašské Meziříčí poprzez wymianę okien i drzwi na termoizolację okładziny , podłogi, dachu i sufitu, i wymiana systemu oświetlenia. Ta regulacja zmniejsza energochłonność tego obiektu, a tym samym oszczędza energię, która jest głównym celem projektu.

Projekt "Obniżenie charakterystyki energetycznej budynku G na działce 775/3, 782 Valašské Meziříčí - Podlesí"

W ramach Programu Oszczędności Energii - Wyzwanie III, Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności, nasza firma realizuje projekt "Redukcja efektywności energetycznej budynku G na działce 775/3, 782 Valašské Meziříčí - Podlesí", współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedmiotem projektu "Redukcja efektywności energetycznej budynku G na działce 775/3, 782 Valašské Meziříčí - Podlesí" jest poprawa właściwości cieplnych i technicznych obszaru w miejscowości Valasske Mezirici poprzez wymianę okien i drzwi, izolację termiczną pokrywy obwodowej, podłogi, dachu i sufitu, systemy i wymiana oświetlenia. Ta regulacja zmniejsza energochłonność tego obiektu, a tym samym oszczędza energię, która jest głównym celem projektu.

Projekt "Kocioł biomasy i dystrybucja energii cieplnej Podlesi"

Projekt "Kocioł na biomasęi dystrybucja energii cieplnej z gruntu" W ramach Programu Energia Odnawialna - Wyzwanie III, Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności, nasza firma realizuje projekt "Kocioł na biomasę i dystrybucję energii cieplnej Podlesí", współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedmiotem projektu "Kocioł na biomasę i dystrybucja energii cieplnej Podlesí" jest modernizacja istniejącej kotłowni wraz z przejściem na OZE. Projekt dotyczy dodatków i modyfikacji konstrukcyjnych, które będą wymagane w przypadku nowej kotłowni na biomasę i dystrybucji energii cieplnej. Głównym celem projektu jest przeniesienie istniejącej nieorganicznej kotłowni do nowej kotłowni na biomasę jako odnawialnego źródła energii. Realizacja projektu doprowadzi do produkcji i dystrybucji energii ze źródła odnawialnego na cały obszar.

Projekt KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ I DYSTRYBUCJA ENERGII CIEPLNEJ W PODLESÍ jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedmiotem projektu jest przejście z istniejącej nieekologicznej kotłowni na nową kotłownię na biomasę, jako odnawialne źródło energii. Realizacja projektu pozwoli na produkcję i dystrybucję energii ze źródła odnawialnego do całego obszaru.

Wsparcie UE Diamant Unipool

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Diamant Unipool potrzebuje Państwa zgody na wykorzystanie danych indywidualnych w celu wyświetlania Państwu informacji związanych m.in. z Państwa zainteresowaniami. Zgodę wyrażają Państwo klikając na przycisk "Zgadzam się na wykorzystanie wszystkich plików cookie".