Nezáväzná kalkulácia

Projekt „Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL II.“

Vrámci programu Marketing - Výzva I., Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencie- schopnosť naša spoločnosť realizuje projekt "Podpodra exportu firmy DIAMANT UNIPOOL II.", ktorý spolufinancuje Európska únia.

Podstatou realizovaného projektu "Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL II." je podpora účasti firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. na zahraničných trhoch v Nemecku a Rakúsku. Hlavným cielom realizacie projektu je podpora exportu v krajinách západnej Európy zo zameraním na nemecky hovoriace krajiny. Realizácia projektu prispeje k dalšiemu rozšíreniu povedomia o firme a jej sortimente z oblasti bazénovej techniky a upevnenia svojej pozície a dobrého ména.

Projekt „Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. III.“

V rámci programu Marketing - Výzva II., Operačného programu podnikanie a inovácie pre konkurencie-shopnosť naša spoločnosť realizuje projekt Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. III., ktorý spolufinancuje Európska únia.

Podstatou realizovaného projektu "Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s. r. o. III." je podpora rozvoja exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. Prostredníctvom účasti na zahraničných veľtrhoch v Rakúsku, Nemecku, ale i Polsku a Slovensku. Hlavním cieľom realizácie projektu je podpora exportu v krajinách Európy zo zameraním na krajiny Rakúsko, Nemecko, Polsko aj Slovensko, kde si upevní svoju pozíciu, prezstíž a dobré meno. Realizácia projektu prispeje k dalšiemu rozšíreniu povedomia o firme, jej sortimente v oblasti bazénovej techniky. Taktiež napomôže k propagácií novinky roku 2016, a to sú hliníkové prístrešky a pergoly.

Projekt "Zavedenie novej výrobnej technológie pre výrobu inovovaného zastrešenia"

V rámci programu Inovácia - Inovačný projekt - Výzva III., Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť naša spoločnosť realizuje projekt "Zavedenie novej výrobnej technológie pre výrobu inovovaného zastrešenia", ktorý spolufinancuje Európska únia.

Predmetom projektu "Zavedenie novej výrobnej technológie pre výrobu inovovaného zastrešenia" je obstaranie nových výrobných technológií, ktoré umožnia zaviesť efektívnu výrobu inovovaného produktu, ktoré umožnia efektívnejšiu a rýchlejšiu výrobu inovovaných výrobkov. Hlavným cieľom je zavedenie inovovaného produktu a inovovaného procesu do bežnej činnosti firmy a uvedenie nového výrobného produktu na trh.

Projekt "Revitalizácia plochy brownfield rozvoj firmy DIAMANT Unipool s.r.o."

V rámci programu Nehnuteľnosť - Výzva II., Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť naša spoločnosť realizuje projekt "Revitalizácia plochy brownfield rozvoj firmy DIAMANT Unipool s.r.o.", ktorý spolufinancuje Európska únia.

Predmetom realizovaného projektu "Revitalizácia plochy brownfield pre rozvoj firmy DIAMANT Unipool s.r.o." je revitalizácia plochy definované ako brownfield, ktoré napomôže k zvýšeniu kvality a využiteľnosti existujúce plochy na vykonávanie hlavnej činnosti. Hlavným cieľom realizovaného projektu je zvýšenie využiteľnosti podnikateľskej infraštruktúry, vrátane využitia "brownfieldu" pre rozvoj výroby a skvalitnenie zázemie pre zamestnancov.

Projekt "Posilnenie exportu firmy DIAMANT Unipool s.r.o."

V rámci programu Marketing - Výzva III., Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť naša spoločnosť realizuje projekt "Posilnenie exportu firmy DIAMANT Unipool s.r.o.", ktorý spolufinancuje Európska únia.

Podstatou realizovaného projektu "Posilnenie exportu firmy DIAMANT Unipool s.r.o." je podpora účasti firmy DIAMANT UNIPOL s.r.o. na zahraničných trhoch prevažne v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Slovensku. Hlavným cieľom realizácie projektu je podpora exportu do krajinín Európy so zameraním na krajiny Rakúsko, Nemecko, ale aj Poľsko a Slovensko, kde si upevní svoju pozíciu, prestíž a dobré meno.

Projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu A na parcele 775/4, Valašské Meziříčí - Podlesí"

V rámci programu Úspory energie - Výzva III., Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť naša spoločnosť realizuje projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu A na parcele 775/4, Valašské Meziříčí - Podlesí", ktorý spolufinancuje Európska únia.

Predmetom projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu A na parcele 775/4, Valašské Meziříčí - Podlesí" je zlepšenie tepelno technických vlastností areálu v obci Valašské Meziříčí, a to výmenou okien a dverí, zateplením obvodového plášťa, podlahy, strechy a stropu, výmena vykurovacej sústavy a výmena osvetľovacej sústavy. Touto úpravou dôjde k zníženiu energetickej náročnosti tohto objektu a tým k úspore energie, čo je hlavným cieľom projektu.

Projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu E na parcele 775/9, Valašské Meziříčí - Podlesí"

V rámci programu Úspory energie - Výzva III., Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť naša spoločnosť realizuje projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu E na parcele 775/9, Valašské Meziříčí - Podlesí", ktorý spolufinancuje Európska únia.

Predmetom projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu E na parcele 775/9, Valašské Meziříčí - Podlesí" je zlepšenie tepelno technických vlastností areálu v obci Valašské Meziříčí, a to výmenou okien a dverí, zateplením obvodového plášťa, podlahy, strechy a stropu, výmena vykurovacej sústavy a výmena osvetľovacej sústavy. Touto úpravou dôjde k zníženiu energetickej náročnosti tohto objektu a tým pádom k úspore energie, čo je hlavným cieľom projektu.

Projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu G na parcele 775/3, 782 Valašské Meziříčí - Podlesí"

V rámci programu Úspory energie - Výzva III., Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť naša spoločnosť realizuje projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu G na parcele 775/3, 782 Valašské Meziříčí - Podlesí", ktorý spolufinancuje Európska únia.

Predmetom projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu G na parcele 775/3, 782 Valašské Meziříčí - Podlesí" je zlepšenie tepelno technických vlastností areálu v obci Valašské Meziříčí, a to výmenou okien a dverí, zateplením obvodového plášťa, podlahy, strechy a stropu, výmena vykurovacej sústavy a výmena osvetľovacej sústavy. Touto úpravou dôjde k zníženiu energetickej náročnosti tohto objektu a tým k úspore energie, čo je hlavným cieľom projektu.

Projekt "Kotolňa na biomasu a distribúcia tepelnej energie Podlesí"

V rámci programu Obnoviteľné zdroje energie - Výzva III., Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť naša spoločnosť realizuje projekt "Kotolňa na biomasu a distribúcia tepelnej energie Podlesí", ktorý spolufinancuje Európska únia.

Predmetom projektu "Kotolňa na biomasu a distribúcia tepelnej energie Podlesí" je modernizácia existujúcej kotolne s prechodom na OZE. Projekt rieši prístavbu a stavebné úpravy, ktoré sa budú vyžadovať pre novú kotolňu na biomasu a distribúciu tepelnej energie. Hlavným cieľom projektu je prechod existujúcej neekologickej kotolne na novú kotolňu na biomasu, ako obnoviteľný zdroj energie. Realizáciou projektu dôjde k výrobe a distribúcii energie pochádzajúcej z obnoviteľného zdroja do celého areálu.

Projekt KOTOLŇA NA BIOMASU A DISTRIBÚCIA TEPELNEJ ENERGIE PODLESIE je spolufinancovaný Európskou úniou.

Predmetom projektu je prechod súčasnej neekologickej kotolne na novú kotolňu na biomasu ako obnoviteľný zdroj energie. Realizáciou projektu dôjde k výrobe a distribúcii energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov do celého areálu.

Podpora EU Diamant Unipool
Spojte sa s nami online - výroba beží v kapacitne neobmedzenom režime

Aktuálna situácia a núdzový stav sa úzko dotýka každého z nás. Všetci čelíme zmenám v rodinnom, spoločenskom aj obchodnom živote.

Spoločnosť Diamant Unipool situáciu neustále pozorne sleduje a priebežne zavádza mimoriadne opatrenia, ktorých cieľom je predovšetkým zaistenie bezpečných pracovných podmienok svojich zamestnancov a klientov.

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky od dňa 29. 12. 2020 bude prevádzka bazény Diamant s. r. o. Pezinok, Talihov Dvor 3, uzatvorená pre verejnosť.
Výroba beží v upravenom, ale kapacitne neobmedzenom režime.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na uvedených mobilných číslach, mailom či cez webový formulár.

Kontakt
Webový formulár