Nezávazná kalkulace

Projekt s názvem FVE s akumulací firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000160 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny s výkonem výkonu 300,3 kWp s baterií o akumulaci 295,8 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

„Posílení exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. II“, program Marketing, výzva IV.“

Podstatou realizovaného projektu je podpora rozvoje exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku.

První etapa projektu bude realizována v průběhu celého roku 2021 a druhá etapa bude realizována v průběhu celého roku 2022. Všechny zahraniční veletrhy, kterých se společnost bude účastnit jsou zaměřeny na konečné spotřebitele oblasti dům, zahrada, hobby, bazény a jsou určeny pro konečné spotřebitele. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt "INOVACE VÝROBY NEREZ BAZÉNŮ FIRMY Diamant Unipool s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.

Podstatou projektu je zavedení nových výrobních technologií do výroby (inovovaný proces) určené pro výrobu zcela nového produktu nerezových bazénů (inovovaný produkt), čímž dojde k zavedení nového produktu na trhy EU.

Projekt „Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL II.“

V rámci programu Marketing - Výzva I., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL II.“, který spolufinancuje Evropská unie.

Podstatou realizovaného projektu „Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL II.“ je podpora účasti firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. na zahraničních trzích v Německu a Rakousku. Hlavním cílem realizace projektu je podpora exportu v zemích západní Evropy se zaměřením na německy mluvící země. Realizace projektu přispěje k dalšímu rozšíření povědomí o firmě a jejím sortimentu z oblasti bazénové techniky a upevnění své prestiže a dobrého jména.

Projekt „Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. III.“

V rámci programu Marketing - Výzva II., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. III., který spolufinancuje Evropská unie.

Podstatou realizovaného projektu Podpora exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. III. je podpora rozvoje exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o. prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku. Hlavním cílem realizace projektu je podpora exportu v zemích Evropy se zaměřením na země Rakouska, Německa, ale i Polska a Slovenska, kde si upevní svou pozici, prestiž a dobré jméno. Realizace projektu přispěje k dalšímu rozšíření povědomí o firmě a jejímu sortimentu z oblasti bazénové techniky a napomůže k propagaci novinky roku 2016, a to jsou hliníkové přístřešky a pergoly.

Projekt „Zavedení nové výrobní technologie pro výrobu inovovaného zastřešení“

V rámci programu Inovace – Inovační projekt - Výzva III., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Zavedení nové výrobní technologie pro výrobu inovovaného zastřešení“, který spolufinancuje Evropská unie.

Předmětem projektu „Zavedení nové výrobní technologie pro výrobu inovovaného zastřešení“ je pořízení nových výrobních technologií, které umožní zavést efektivní výrobu inovovaného produktu, které umožní efektivnější a rychlejší výrobu inovovaných výrobků. Hlavním cílem je zavedení inovovaného produktu a inovovaného procesu do běžné činnosti firmy a uvedení nového výrobního produktu na trh.

Projekt „Revitalizace plochy brownfield rozvoj firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.“

V rámci programu Nemovitosti - Výzva II., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Revitalizace plochy brownfield rozvoj firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.“, který spolufinancuje Evropská unie.

Předmětem realizovaného projektu „Revitalizace plochy brownfield pro rozvoj firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.“ je revitalizace plochy definované jako brownfield, jež napomůže ke zvýšení kvality a využitelnosti stávající plochy k provádění hlavní činnosti. Hlavním cílem realizovaného projektu je zvýšení využitelnosti podnikatelské infrastruktury, včetně využití „brownfieldu“ pro rozvoj výroby a zkvalitnění zázemí pro zaměstnance.

Projekt „Posílení exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.“

V rámci programu Marketing - Výzva III., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Posílení exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.“, který spolufinancuje Evropská unie.

Podstatou realizovaného projektu „Posílení exportu firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.“ je podpora účasti firmy DIAMANT UNIPOL s.r.o. na zahraničních trzích převážně v Německu, Rakousku, Polsku a Slovensku. Hlavním cílem realizace projektu je podpora exportu v zemích Evropy se zaměřením na země Rakouska, Německa, ale i Polska a Slovenska, kde si upevní svou pozici, prestiž a dobré jméno v těchto zemích.

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu A“

V rámci programu Úspory energie - Výzva V., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti objektu A“, který spolufinancuje Evropská unie.

Předmětem projektu „Snížení energetické náročnosti objektu A“ je zlepšení tepelně technických vlastností areálu v obci Valašské Meziříčí, a to výměnou oken a dveří, zateplením obvodového pláště, podlahy, střechy a stropu, výměna otopné soustavy a výměna osvětlovací soustavy. Touto úpravou dojde ke snížení energetické náročnosti tohoto objektu a tím pádem k úspoře energie, což je hlavním cílem projektu.

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu E“

V rámci programu Úspory energie - Výzva IV., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti objektu E“, který spolufinancuje Evropská unie.

Předmětem projektu „Snížení energetické náročnosti objektu E“ je zlepšení tepelně technických vlastností areálu v obci Valašské Meziříčí, a to výměnou oken a dveří, zateplením obvodového pláště, podlahy, střechy a stropu, výměna otopné soustavy a výměna osvětlovací soustavy. Touto úpravou dojde ke snížení energetické náročnosti tohoto objektu a tím pádem k úspoře energie, což je hlavním cílem projektu.

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu G na parcele 775/3, 782 Valašské Meziříčí – Podlesí“

V rámci programu Úspory energie - Výzva III., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti objektu G na parcele 775/3, 782 Valašské Meziříčí – Podlesí“, který spolufinancuje Evropská unie.

Předmětem projektu „Snížení energetické náročnosti objektu G na parcele 775/3, 782 Valašské Meziříčí - Podlesí“ je zlepšení tepelně technických vlastností areálu v obci Valašské Meziříčí, a to výměnou oken a dveří, zateplením obvodového pláště, podlahy, střechy a stropu, výměna otopné soustavy a výměna osvětlovací soustavy. Touto úpravou dojde ke snížení energetické náročnosti tohoto objektu a tím pádem k úspoře energie, což je hlavním cílem projektu.

Projekt „Kotelna na biomasu a distribuce tepelné energie Podlesí“

V rámci programu Obnovitelné zdroje energie - Výzva III., Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše společnost realizuje projekt „Kotelna na biomasu a distribuce tepelné energie Podlesí“, který spolufinancuje Evropská unie.

Předmětem projektu „Kotelna na biomasu a distribuce tepelné energie Podlesí“ je modernizace stávající kotelny s přechodem na OZE. Projekt řeší přístavbu a stavební úpravy, které budou vyžadovány pro novou kotelnu na biomasu a distribuci tepelné energie. Hlavním cílem projektu je přechod stávající neekologické kotelny na novou kotelnu na biomasu, jakožto obnovitelným zdrojem energie. Realizací projektu dojde k výrobě a distribuci energie pocházející z obnovitelného zdroje do celého areálu.

Projekt KOTELNA NA BIOMASU A DISTRIBUCE TEPELNÉ ENERGIE PODLESÍ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je přechod stávající neekologické kotelny na novou kotelnu na biomasu, jakožto obnovitelným zdrojem energie. Realizací projektu dojde k výrobě a distribuci energie pocházející z obnovitelného zdroje do celého areálu.

Podpora EU Diamant Unipool

Vaše soukromí je pro nás důležité

Diamant Unipool potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas nám udělíte kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím všech souborů cookies“.