Nezávazná kalkulace

Údržba zastřešení bazénu Diamant - jak na to

  • 11. říjen 2019

Nezapomeňte na pravidelnou údržbu zastřešení vašeho bazénu - nejedná se o nic náročného a na oplátku předejdete jeho rychlému opotřebení a nevzhlednému vzezření.
Počkejte si na chladnější den či chladnější denní hodiny, nečistěte polykarbonát když je rozpálený od slunce.

Údržba kolejí, těsnění, aretací a odtokových drážek – zkontrolujte vyčistěte a namažte

  • odstraňte cizí předměty z pojezdových drah zastřešení (listí, kamení, štěrk, apod.) a očištěte je, pomůže vám metlička, proud vody či vysavač. U elektrického posunu s dálkovým ovládáním je nezbytné provádět kontrolu co nejčastěji.
  • promazejte dveřní závěsy a aretační mechanizmy (1x ročně)
  • promazejte zámky, např. silikonovým olejem (1x ročně)
  • při hromadění vody v dutinkách polykarbonátu odejměte plastové krytky z pojezdových profilů a zkontrolujte, popř. odstraňte nečistoty z odtokové drážky pojezdového profilu.

Péče o povrch – s hrubostí na polykarbonát nechoďte

  • čištění polykarbonátu lze provádět pouze proudem vody, popřípadě bavlněným hadříkem v kombinaci s roztokem vody a saponátu. Polykarbonát je náchylný na poškrábání, nepoužívejte žádná abrazivní čistidla.
  • hliníkovou konstrukci lze čistit měkkým hadříkem s použitím minimálního množství čistícího prostředku CIF, po tomto úkonu je nutné zastřešení důkladně opláchnout proudem vody.
  • účinnější metodou čištění profilů je použití univerzálního čističe, který mechanickým způsobem odstraní nečistoty i drobné rýhy v profilu. UČ Zrn. 240. Po vyčištění zastřešení opláchněte slabým proudem vody.
  • na čištění povrchu profilů a polykarbonátu můžete použít i houbu a švédskou utěrku.
  • nezapomeňte očistit povrch zastřešení z vnitřní i venkovní strany

Pozor na chemikálie

Působení agresivních chemických sloučenin se projevuje především změnou barevnosti polykarbonátu (žloutnutí, zakalení), vznikem trhlin, měknutím či rozkladem.
Mezi chemické látky, kterým polykarbonát neodolává, patří především: metylalkohol; aromatická rozpouštědla; zásady; aminy, čpavek; aldehydy, ketony a estery.

Pokud si nebudete 100% jisti vaším postupem či použitým prostředkem, raději se poraďte se specialistou, aby jste zabránili nepříjemným překvapením. V každém případě všechny používané materiály jsou odolné vůči vodě a vlhkosti právě proto, aby mohly chránit váš bazén a zajistit vám to největší pohodlí.